DORADCA PODATKOWY WADOWICE

Doradca Podatkowy Wadowice.

Siedziba znajduje się w Kleczy Górnej. Działamy na terenie całej Małopolski. W szczególności w Wadowicach oraz okolicach.

Generalnie, każdy podatnik sam stosuje prawo podatkowe, ponieważ spotykamy się z nim w życiu codziennym, w pracy i w prowadzonej własnej firmie. W warunkach często zmieniającego się i podlegającego różnym interpretacjom prawa podatkowego pomoc doradcy podatkowego oczywiście stanowi element przewagi konkurencyjnej.

Krótko mówiąc, zajmujemy się profesjonalnym doradztwem podatkowym na terenie Wadowic i okolic. Doradzamy w zakresie obowiązków ciążących na podatnikach wynikających z przepisów podatkowych. Dodatkowo pomagamy w wywiązywaniu się z tych obowiązków. Co więcej, świadczymy usługi profesjonalnego prowadzenia ksiąg podatkowych, a także przeglądu i audytu podatkowego.

Na czym polega audyt podatkowy?

Nasz audyt podatkowy polega na przeglądzie prowadzonej przez Państwa firmy pod kątem prawa podatkowego. Na początek sprawdzimy czy Państwa dotychczasowe rozliczenia podatkowego zgodne są z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo, wskażemy elementy i obszary wrażliwe, na które warto zwrócić uwagę w przyszłości.

Oczywiście, szczególnie kładziemy nacisk na tajemnicę zawodową. Każdy doradca podatkowy ślubuje zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji oraz faktów, z którymi zapoznał się w trakcie wykonywania tego zawodu zaufania publicznego. Dlatego podatnik może żyć z pewnością, że informacje dotyczące jego jak również jego spraw pozostaną w ścisłej tajemnicy.

Decydując się na współpracę z naszą Kancelarią, masz gwarancję profesjonalizmu, rzetelności oraz uczciwości, Zgodnie z Zasadami Etyki Doradców Podatkowych.


Każdego dnia dbamy o sukces naszych klientów. Pozwól, że pomożemy też Twojej firmie.

Zapraszam do kontaktu,

Stanisław Stopa
Doradca Podatkowy w Wadowicach

Nr wpisu 13 417

USŁUGI

Doradztwo podatkowe jest niewątpliwie określeniem obcym dla przeciętnego odbiorcy. Tak więc, przybliżmy czym się zajmujemy:

Księgi podatkowe

–  Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów na potrzeby zryczałtowanego podatku od niektórych dochodów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych.

–  Sporządzanie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia, oraz innych wymaganych prawem ewidencji niezbędnych do właściwego obliczenia podstawy opodatkowania.

–  Przygotowywanie rejestrów zakupów oraz sprzedaży na potrzeby rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT).

–  Tworzenie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji na potrzeby podatku dochodowego i podatku VAT.

–  Kontrola formalna i merytoryczna dowodów księgowych.

Ponadto…

Doradztwo Podatkowe

–  Udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom porad, opinii a także wyjaśnień w zakresie obowiązków podatkowych i celnych. 

–  Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

–  Audyt podatkowy – zweryfikuj zgodność prawa rozliczeń podatkowych i celnych z obowiązującymi przepisami prawa.

–  Doradztwo w zakresie strategii podatkowej przedsiębiorstwa. 

–  Szacowanie ryzyka, skutków i opłacalności planowanych transakcji i inwestycji pod kątem prawa podatkowego.

Jak również…

Profesjonalny pełnomocnik

–  Reprezentowanie podatnika płatnika lub inkasenta w toku czynności sprawdzających, postepowania kontrolnego jak również kontroli celno-skarbowej.

–  Sporządzanie  wniosków, zażaleń i wszelkich innych pism    dopuszczalnych w ramach postepowania administracyjnego. 

–  Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji, więc w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych , celnych oraz egzekucji administracyjnej z nimi związanych.

KONTAKT

SKONTAKTUJ SIĘ, A NASTĘPNIE PRZEKONAJ SIĘ JAKIE TO PROSTE!

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Stanisław Stopa

+48 661 559 577

kontakt@kancelariastopa.pl