DORADCA PODATKOWY WADOWICE

Doradca Podatkowy Wadowice.

Siedziba znajduje się w Kleczy Górnej. Działamy na terenie całej Małopolski. w szczególności w Wadowicach oraz okolicach.

Generalnie, każdy podatnik sam stosuje prawo podatkowe, ponieważ spotykamy się z nim w życiu codziennym, w pracy i w prowadzonej własnej firmie. W warunkach często zmieniającego się i podlegającego różnym interpretacjom prawa podatkowego pomoc doradcy podatkowego oczywiście stanowi element przewagi konkurencyjnej.

Krótko mówiąc, zajmujemy się profesjonalnym doradztwem podatkowym na terenie Wadowic i okolic. Doradzamy w zakresie obowiązków ciążących na podatnikach wynikających z przepisów podatkowych. Dodatkowo pomagamy w wywiązywaniu się z tych obowiązków. Co więcej, wiadczymy usługi profesjonalnego prowadzenia ksiąg podatkowych, a także przeglądu i audytu podatkowego.

Nasz audyt podatkowy polega na przeglądzie prowadzonej przez Państwa firmy pod kątem prawa podatkowego. Na początek sprawdzimy czy Państwa dotychczasowe rozliczenia podatkowego zgodne są z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo, wskażemy elementy i obszary wrażliwe, na które warto zwrócić uwagę w przyszłości.

Oczywiście, szczególnie kładziemy nacisk na tajemnicę zawodową. Każdy doradca podatkowy ślubuje zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji oraz faktów, z którymi zapoznał się w trakcie wykonywania tego zawodu zaufania publicznego. Dlatego podatnik może żyć z pewnością, że informacje dotyczące jego jak również jego spraw pozostaną w ścisłej tajemnicy.

Decydując się na współpracę z naszą Kancelarią, masz gwarancję profesjonalizmu, rzetelności oraz uczciwości, Zgodnie z Zasadami Etyki Doradców Podatkowych.

Każdego dnia dbamy o sukces naszych klientów. Pozwól, że pomożemy też Twojej firmie.

Zapraszam do kontaktu,

Stanisław Stopa
Doradca Podatkowy w Wadowicach

Nr wpisu 13 417

USŁUGI

Doradztwo podatkowe jest niewątpliwie określeniem obcym dla przeciętnego odbiorcy. Tak więc, przybliżmy czym się zajmujemy:

Księgi podatkowe

–  Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów na potrzeby zryczałtowanego podatku od niektórych dochodów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych.

–  Sporządzanie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia, oraz innych wymaganych prawem ewidencji niezbędnych do właściwego obliczenia podstawy opodatkowania.

–  Przygotowywanie rejestrów zakupów oraz sprzedaży na potrzeby rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT).

–  Tworzenie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji na potrzeby podatku dochodowego i podatku VAT.

–  Kontrola formalna i merytoryczna dowodów księgowych.

Ponadto…

Doradztwo Podatkowe

–  Udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom porad, opinii a także wyjaśnień w zakresie obowiązków podatkowych i celnych. 

–  Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

–  Audyt podatkowy – zweryfikuj zgodność prawa rozliczeń podatkowych i celnych z obowiązującymi przepisami prawa.

–  Doradztwo w zakresie strategii podatkowej przedsiębiorstwa. 

–  Szacowanie ryzyka, skutków i opłacalności planowanych transakcji i inwestycji pod kątem prawa podatkowego.

Jak również…

Profesjonalny pełnomocnik

–  Reprezentowanie podatnika płatnika lub inkasenta w toku czynności sprawdzających, postepowania kontrolnego jak również kontroli celno-skarbowej.

–  Sporządzanie  wniosków, zażaleń i wszelkich innych pism    dopuszczalnych w ramach postepowania administracyjnego. 

–  Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji, więc w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych , celnych oraz egzekucji administracyjnej z nimi związanych.

KONTAKT

SKONTAKTUJ SIĘ, A NASTĘPNIE PRZEKONAJ SIĘ JAKIE TO PROSTE!

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Stanisław Stopa

+48 661 559 577

kontakt@kancelariastopa.pl